Sunday, December 18, 2011

Day seven : 10 important people

  1. Mak
  2. Abah
  3. --> 10. rahsia.
Tak mahu mengecilkan hati sesiapa jika tak tiada nama disini. Yang pasti, anda tahu yang anda sentiasa di hati saya.

No comments:

Post a Comment